Anaokulu - Koray Varol Akademi

EĞİTİM

Anaokulu

Koray Varol Akademi Anaokulunda öğrencilerin bireysel farklılıkları göz önünde bulundurularak öğrencilerin kendilerini keşfedip geliştirmelerine fırsat sağlayan bir okul ortamı yaratılır. Okulumuzda eğitim ve öğretim sağlam pedagojik ilkeler üzerine kurulmuştur. Bilimsel, yalın, disiplinli, güvenilir, yaşamla ilişkili Koray Varol Akademi eğitim modeli, asıl gücünü her öğrenciyle tek tek ilgilenilmesinden, takipten ve öğrenciye kendini gerçekleştirme olanağı sağlamasından almaktadır.

Koray Varol Akademi Anaokulunda Uluslararası Bakalorya İlk Yıllar Programı (IB PYP) uygulanır. KVA Anaokulu kurulduğu ilk yıl PYP aday okulu olacaktır. İki yıl içinde tüm akreditasyon süreçlerini tamamlayarak uluslararası otoritelerden onay almış bir dünya okulu olmayı hedeflemektedir. 

PYP (Primary Years Program - İlk Yıllar Programı), 3-12 yaş arasındaki çocuklar için tasarlanmış uluslararası geçerliliği olan disiplinler arası bir eğitim programıdır. Öğrencilerin neler öğrenmesi gerektiği, eğitim yöntemleri ve değerlendirme stratejileri hakkında yol gösteren uluslararası bir program modeline sahiptir. PYP, yaşam boyu öğrenme anlayışı çerçevesinde; bilgili, zorluklarla başa çıkabilen, problem çözebilen, iyimser, açık görüşlü, etik kararlar verebilen, çevreye duyarlı, karakter sahibi, çok yönlü dünya vatandaşı olan öğrenciler yetiştirmeyi hedefler. Öğrencilerin düşünen ve eleştirebilen, aynı zamanda insanların düşüncelerine ve tecrübelerine saygılı, farklılıklara duyarlı, insanlık değerlerinin bilincinde, yerel ve küresel konularda bilgili ve yaşam boyu öğrenmeyi hedefleyen bireyler olmaları sağlanır.

İlk Yıllar Programı, öğrencileri kendi öğrenmelerinden sorumlu olmaya teşvik eder. Öğrencilerin dünyayı anlama ve onunla uyum içinde olma çabasını destekler. İlk Yıllar Programı'nın en önemli ve ayırt edici özelliği 6 adet disiplinler üstü temaya sahip olmasıdır. Tematik yaklaşım, seçilen temalar çerçevesinde farklı disiplinleri biraraya getirip ilişkilendirerek kavramları bir bütünün içinde ele alır. Bu temalar (kim olduğumuz, bulunduğumuz yer ve zaman, kendimizi ifade etme yollarımız, dünyanın işleyişi) IB dünya okullarına yerel ve küresel sorunları programlarına entegre etme fırsatı sunar. Böylece öğrenciler, dersler kapsamındaki öğrenmenin sınırlarını aşarlar. Tematik öğrenme aynı zamanda bilimsel ve araştırmacı düşünceyi çocuklarda davranışa dönüştürmekte de önemli bir yoldur. 

Programda 6 temel ders bulunmaktadır. Bunlar; dil, matematik, fen bilimleri, sosyal bilimler, sanat, kişisel toplumsal eğitim ve beden eğitimidir.

Anaokulu programında Dil Gelişimi, STEAM, sanat ve spor programın 4 temel bileşenidir. Okulun fiziki ortamları, entelektüel tasarımlarla bu dört temel bileşene hizmet etmektedir. Tüm sınıflarımız modern eğitim standartlarına uygun kalite ve teknolojik donanıma sahiptir.

Koray Varol Akademi Anaokulu Temel Amaçları

 • Atatürk İlke ve İnkılaplarına, milli değerlerine bağlı
 • Eleştirel düşünebilen
 • Problem çözebilen
 • Yaratıcı
 • Disiplinli
 • Çevreye duyarlı
 • Bireysel öğrenme ve iş birliği becerilerini geliştiren
 • Sorumluluklarının farkına varan
 • Duygularının farkında olup onları kontrol etme becerisini gösteren
 • Sanat ve spora dair yeteneklerini geliştiren
 • Soran, sorgulayan
 • İletişim kurabilen bireyler olma yolunda ilk adımlarını atabilmelerini sağlamaktır.

Bu amaçlar doğrultusunda hazırlanan okul programı, kültürel, sosyal ve sportif etkinlikler; öğrencilerin bütünlüklü bir kişilik geliştirmesi hedefiyle, hayal gücüne ve yaratıcılığa geniş bir alan açacak şekilde hazırlanmıştır. Öğrencilerimizin mutfakta, parkta, oyun odasında, sınıfta, laboratuvarda, bilgisayar başında, sokakta kendine güvenen, yaşamın farklı alanlarını ustalıkla birleştirebilen, kendi ayakları üzerinde durabilen, yenilikçi, sevmeyi, paylaşmayı, üretmeyi seven başarılı bireyler haline gelmeleri hedeflenmektedir.

 

ANAOKULU PROGRAMI

Koray Varol Akademi Anaokulu olarak hayat başarısı ve akademik başarının kalıtsal olmadığına, küçük yaşta kazanılan doğru becerilerle gelişebileceğine inanıyoruz. Sizlerin emaneti olan öğrencilerimizin en temel ihtiyacının güven olduğunu biliyoruz. Bu temel ihtiyaçları odak noktasına koyarak Koray Varol Akademi Anaokulunda müzik ve yabancı dil temelli bir programla öğrencilerimizin beş temel gelişim alanı olan özbakım, dil, bilişsel, sosyal ve duygusal gelişim ile motor gelişimini destekliyoruz. Anaokulu programında;

 • Öğrencilerimiz sıcak ve güvenli bir eğitim ortamında öz denetim ve öz güven duygularını kazanarak ilkokul programına hazırlanır.
 • Öğrenmekten zevk alan, başarılarından sevinç duyan bireyler yetiştirilir.
 • Mutlu çocuk öğrenir ilkesiyle hareket edilir.
 • 4C becerileri denilen Yaratıcılık, Eleştirel Düşünme, İletişim ve İşbirliği programın merkezinde yer alır.
 • Yapıcı disiplin anlayışı çerçevesinde kendi sorumluluklarının farkında olan bireyler yetiştirilir.
 • Çift öğretmen uygulamamız vardır. Sınıfta her zaman alanında okul öncesi ve çocuk gelişimi alanından mezun iki öğretmen bulunur.
 • Fiziksel ölçüm testleriyle yetenek ve eğilimleri keşfedilen öğrenciler en uygun sportif branşlara yönlendirilir. Öğrencilerimiz lisanslı spor yapmaya teşvik edilir.
 • Öğrencilerin çok yönlü gelişimlerine olanak tanıyan yan alan derslerine programda haftalık olarak yer verilir. Bu derslere (İspanyolca, Görsel Sanatlar, Müzik, STEAM, Beden Eğitimi ve Oyun, Yoga, Dans, Satranç ve Drama) branş öğretmenleri girer.
 • Proje tabanlı öğrenme modeli uygulanır. Öğrenciler o tema için planlanan bir proje ile öğrenme süreçlerini ürüne yansıtırlar. Her sene sonunda okulumuzda bir proje şenliği gerçekleştirilir.
 • Koray Varol Akademi Anaokulu butik bir yapıda olup iki adet 5 yaş sınıfımız vardır. Sınıflarımıza öğrenci kaydı öncelik sırası dikkate alınarak rehberlik biriminin yaptığı görüşmelerle gerçekleşir.

Yabancı Dil

 • Çift dilli eğitim vardır. Günün yarısında İngilizce, diğer yarısında Türkçe faaliyetler uygulanır.
 • İkinci yabancı dil olarak İspanyolca öğretimine 4 yaştan itibaren başlanır. İspanyolca öğretiminde bu dile yönelik farkındalık geliştirmek hedeflenir.

Müzik Temelli Eğitim

 • Anasınıflarımızda müzik temelli bir eğitim vardır. Öğrencilerin dil gelişimi, müzik eğitimi ile desteklenir. Orff Metodu, Ritim Çalışmaları, Dünya Müzikleri, Müzik Türleri ve Preschool Prodigies ile müzik dersleri zengin şekilde yürütülür.

Ölçme ve Değerlendirme

 • Ölçme ve değerlendirme faaliyetleri kapsamında Portfolyo "Öğrenci Gelişim Dosyası" uygulanır. Öğrenci gelişim dosyası, öğrencilerin kendi tercihleri doğrultusunda yaptıkları derlemelerden oluşur. Bu yaklaşım test tipi ölçeklerden farklı olarak öğrenci başarısını tek bir açıdan, puan değeri olarak değerlendirmez; öğrencinin süreç içindeki gelişimini değerlendirir. Amacı öğrenciler için öğrenme motivasyonunun geliştirmesi, kendi öğrenme farkındalıklarının oluşturması ve çok önemli bir beceri olan sunum becerisini geliştirmesidir. Her dönemin sonunda öğrencilerimiz gelişim dosyalarının sunumunu yaparlar. Öğrenci gelişim dosyaları elektronik olarak da portal üzerinden takip edilebilir.
 • Öğrenci çalışmaları; gözlem, kontrol listeleri, dereceli puanlama anahtarları ile değerlendirilmekte ve öğrencilere düzenli olarak dönüt ve düzeltme verilerek gelişimleri sağlanır.

Psikolojik Danışma ve Rehberlik

 • Öğrencilerimizin duygusal gelişimlerini bire bir takip eden bir rehberlik birimimiz ve Davranış Bilimleri Enstitüsü rehberliğinde hazırlanan özel bir rehberlik programımız bulunur.
 • Her hafta düzenli olarak yapılan rehberlik saatinde Davranış Bilimleri Enstitüsünün danışmanlığında okulumuza özgü hazırlanan rehberlik programı uygulanır.

Sosyal ve Kültürel Etkinlikler

 • Öğrencilerimizin kültürel ve sosyal gelişimlerine yönelik hazırlanan bir gezi programımız vardır. Gezi programları, yaş grubu özelliklerine uygun, bütüncül bir program anlayışı ile hazırlanır. Geziye gitmeden önce gidilecek yer hakkında bilgi sahibi olan öğrencilerimiz, gezi deneyimlerini özel görsel materyaller ile somutlaştırır.
 • Her yıl öğrenci ve velilerimizin birlikte katılımı ile gerçekleştirilen yurt içi ve yurt dışı kültür gezileri de yapılır.

Zaman Akışı ve Akademik Takvim

 • Okulumuz 8.15'te sabah sporu ile başlar. 15.35'te ise son ders biter. 09.05'te sabah kahvaltısı yapan öğrencilerimiz 11.40'ta öğlen yemekleri yer ve 14.40'ta ikindi kahvaltısı yaparlar. Sabah kahvaltısı, öğlen yemeği ve ikindi kahvaltısı zorunludur.
 • Okulumuz 4 çeyrek dönemdir. Her çeyrek dönem bitiminde öğrencilerimize bir gelişim karnesi verilir. 1 ve 2. çeyrek dönemler ile 3 ve 4. çeyrek dönemler arasında birer hafta tatil yapılır. 2. çeyrek dönem sonunda ise iki haftalık yarı yıl tatili yapılır.
 • Okulumuz Milli Eğitim Bakanlığının her sene ilan ettiği tarihten bir hafta önce açılır, bir hafta sonra kapanır.
 • Okulumuzun akademik takvimi her sene ağustos ayında internet sitemizde ilan edilir.

Ulaşım

 • Öğrencilerimiz okula, okul taşıtı ile gelip giderler.
 • Okul taşıtlarını trafikte izleme sistemi (uydu servis takip sistemi) ile hangi servisimizin hangi güzergahta olduğu her an görülebilir.

Öğretmenlerimiz

 • Okulumuzda her bir öğretmen Koray Varol ve akademik kurul tarafından özenle seçilerek göreve alınır ve görev aldığı süre boyunca sistematik geribildirimlerle profesyonel gelişimi desteklenir.
 • Öğretmenlerimizin alanlarındaki gelişimleri sürekli takip edilerek onlara hizmet içi eğitimler verilir ve alanlarıyla ilgili yurt içinde ve yurt dışında eğitimlere katılmaları sağlanır.
 • Öğretmenlerimizin alanlarına yönelik akademik çalışmaları (yüksek lisans, doktora vb.) kurum tarafından desteklenir.

Öğretmenlerimiz, bilgi ve iletişim teknolojilerini eğitimde etkin olarak kullanırlar.