Ortaokul - Koray Varol Akademi

EĞİTİM

Ortaokul

Koray Varol Akademi Ortaokul öğretmen kadrosu, yaklaşık 10 yıl önce öğrencilerin hedefledikleri liselere girmelerine yardımcı olmak için bir araya gelmiş bir kadrodur. Bu on yıllık süre zarfında pek çok öğrencinin hayallerindeki liseye girmesine yardımcı olurken bir yandan da ekibe yeni katılan öğretmenlerle  güçlenerek büyümeye devam etmiştir. KVA, genişleyen kadrosuyla daha fazla öğrenciye dokunabilmek amacıyla kurduğu KVA Yayınlarıyla hedeflerine ulaşmıştır.

Butik dershaneyle geliştirdiğimiz Koray Varol Akademi eğitim sistemini yurt içi ve yurt dışından aldığımız modern eğitim sistemleriyle de birleştirerek ortaokul bölümümüzün çatısı kurulmuştur.

Koray Varol Akademi Ortaokulunda öğrencilerin bireysel farklılıkları göz önünde bulundurularak öğrencilerin kendilerini keşfedip geliştirmelerine fırsat sağlayan bir okul ortamı yaratılır. Okulumuzda eğitim ve öğretim sağlam pedagojik ilkeler üzerine kurulmuştur. Bilimsel, yalın, disiplinli, güvenilir, yaşamla ilişkili Koray Varol Akademi eğitim modeli, asıl gücünü her öğrenciyle tek tek ilgilenilmesinden, takipten ve öğrenciye kendini gerçekleştirme olanağı sağlamasından almaktadır.

Koray Varol Akademi Ortaokulu; sanat, kültür ve spor dalları ile uğraşan, çok yönlü, yaratıcı, sosyal bireyler yetiştirmeyi hedefler. Öğrencilerimize kazandırdığımız bu yaşamsal donanımların yanı sıra okulumuzda onların akademik gelişimlerinin gelecekteki hedeflerine ulaşmalarını sağlayacak düzeye getirilmesi için kapsamlı bir akademik program uygulanır.

Koray Varol Akademi Ortaokul programı akademik bir altyapıya dayanmaktadır. Bu akademik altyapı STEM, sanat ve spor programı ile desteklenir. Okulun fiziki ortamları, entelektüel tasarımlarla bu programa uygun bir şekilde düzenlenmiştir. Tüm sınıflarımız modern eğitim standartlarına uygun kalite ve teknolojik donanıma sahiptir.

Koray Varol Akademi Ortaokulunun temel amaçları:

 • Atatürk ilke ve inkılaplarına, milli değerlerine bağlı
 • Doğru insan olmanın erdemlerine sahip
 • Eleştirel düşünebilen
 • Problem çözebilen
 • Yaratıcı
 • Disiplinli
 • Empati kurabilen
 • Gelişime açık
 • Dünyayı tanımaya kendinden başlayan
 • Çevreye duyarlı
 • Öğrenmeyi öğrenen
 • Başarı ve potansiyel odaklı
 • Bilgi transferi yapabilen ve teknolojiyi etkili kullanabilen
 • Sanat ve  sporu hayatının bir parçası haline getiren, bu alanlardaki yeteneklerini geliştiren
 • Gerçek bilgiye ulaşmanın yolunun doğru soruları sormaktan geçtiğini bilen, soran ve sorgulayan
 • Karşılaşacağı sınavların yaşamın kendisi değil bir parçası olduğunu bilen bireyler yetiştirmektir.

Koray Varol Akademi Ortaokulunda her öğrencinin kendine has bir dünya olduğu, kendine özgü bir dokusu olduğu bilinir. Bu özel dokuya en doğru biçimde ulaşabilmek için PDR birimi çok güçlü bir şekilde kurulmuştur.

Butik dershane kültüründen getirdiğimiz, her öğrenciyle bire bir ilgilenme anlayışımız okul kültürümüzün de temelini oluşturmaktadır.

Koray Varol Akademi Ortaokulu bilimsel, başarı, potansiyel ve yetenek odaklı, disiplinli, güvenilir, yaşamla ilişkili, takibe dayalı, öğrenciye kendini geliştirme olanağı sağlayan bir sisteme sahiptir. Bu sistem içindeki bire bir takip sayesinde öğrencinin herhangi bir dersten en ufak bir eksiği kalmaması sağlanır ve öğrencinin zayıf olduğu düşünülen noktalarda da gerek PDR gerekse bire bir öğretmen desteğiyle bu açık kapatılır.

ORTAOKUL PROGRAMI

Koray Varol Akademi Ortaokul eğitimi öğrencilerini üst düzey liselere hazırlarken onlara sanat, spor, bilim, yabancı dil gibi yaşamsal donanımlar da kazandırır. İyi bir geleceğin iyi bir eğitimden geçtiği bilinciyle, bu eğitimi öğrencilerimize verebilmek için gerekli tüm altyapı deneyimli kadromuzla oluşturulmuştur.

Koray Varol Akademi Ortaokul programında;

 • Akademik olarak tam donanımlı bireyler yetiştirilmesi hedeflenir. 
 • Sanat, spor ve STEM ortaokul eğitim programının yapı taşlarıdır. Bir sanat dalı ile uğraşan, sporu hayatının bir parçası haline getirmiş bireyler yetiştirilmesi hedeflenir. 5, 6, 7 ve 8. Sınıflarımızda her hafta düzenli olarak STEM çalışmaları yapılır.
 • Fiziksel ölçüm testleriyle yetenek ve eğilimleri keşfedilen öğrenciler en uygun sportif branşlara yönlendirilir. Öğrencilerimiz lisanslı spor yapmaya teşvik edilir.
 • Fen bilimleri ve matematik derslerinin özel laboratuvar saatleri vardır.
 • Ana dil gelişiminin öğrencilerimizin bilişsel, duygusal ve sosyal gelişimlerindeki öneminin farkında olarak hazırladığımız Türkçe programı drama, okuma, yaratıcı yazma, dinleme ve konuşma çalışmaları ile desteklenmektedir.
 • İlkokulda başlayan müzikte branşlaşma uygulaması 5, 6 ve 7. Sınıflarda da devam eder. Öğrencilerimiz seçtikleri bir enstrümanın (piyano, gitar, keman, yan flüt) eğitimini alır.

Yabancı Dil

 • Ortaokulda yabancı dil öğretimi eğitimin en önemli unsurlarından biridir. Birinci yabancı dil olarak İngilizce öğretilir. İngilizce derslerinde iletişim dili olarak sadece İngilizce kullanılır.
 • 5. sınıflar İngilizce hazırlık sınıflarıdır ve yoğun bir İngilizce öğretim programları vardır.
 • 6 ve 7. Sınıflarda İngilizce dersleri öğrencilerimizin tüm dil becerilerini geliştirecek şekilde yapılandırılmıştır.
 • 8. sınıflarda İngilizce eğitimi koruyucu ve geliştirici bir yapıya sahiptir.
 • Ortaokul İngilizce eğitiminde her öğrencimiz seviye bazında uluslararası sertifika sınavlarına yönlendirilir.
 • İkinci yabancı dil seçmeli olarak Almanca , Fransızca ya da İspanyolca derslerinden biri verilir. Öğrencilerimiz uluslararası sertifika sınavlarına yönlendirilir.

Sınav Hazırlık Programı

 • Eğitim-öğretim yılının ilk haftasında 5, 6, 7  ve 8. sınıflarda Koray Varol Akademi Hazır Bulunuşluk Sınavı yapılarak öğrencilerimizin eğitim-öğretime başlamadan önceki durumları hakkında bilgi edinilir. Edinilen bu bilgiler doğrultusunda her bir öğrencimizin performansını geliştirecek programlar oluşturulur.
 • Her çeyrek dönemde kademeye göre farklılık gösteren periyodlarla öğrencilerimizin akademik durumunu gözlemlediğimiz Konu Tarama Testleri (KTT) ve deneme sınavları yapılır.
  • 5 ve 6. sınıflarda her çeyrek dönemde birer deneme, birer KTT
  • 7. sınıflarda birinci ve ikinci çeyrekte ikişer deneme, birer KTT; üçüncü ve dördüncü çeyrekte üçer deneme, ikişer KTT,
  • 8. sınıflarda birinci ve ikinci çeyrek dönemde ikişer deneme, üçüncü ve dördüncü çeyrek dönemde dörder deneme uygulanır. 8. sınıflar sınava hazırlık grupları oldukları için Konu Tarama Testlerini bu gruplarda her hafta uygulanır.
 • 8. sınıflarımız cumartesi günleri etüt programına alınır. Üç blok dersten oluşan etütlerimizde öğrencilerimizin hafta içi öğrendikleri konuları, konu tekrarları ve testlerle pekiştirmeleri sağlanır.
 • 7. sınıf öğrencileri sınava hazırlık programı kapsamında üçüncü çeyrek dönemden itibaren cumartesi günleri yapılan etüt programına dahil edilir.

Psikolojik Danışma ve Rehberlik

 • Öğrencilerimizin duygusal gelişimlerini bire bir takip eden bir rehberlik birimimiz ve Davranış Bilimleri Enstitüsü rehberliğinde hazırlanan özel bir rehberlik programımız bulunur.
 • Her hafta düzenli olarak yapılan rehberlik saatinde Davranış Bilimleri Enstitüsünün danışmanlığında okulumuza özgü hazırlanan özel bir program uygulanır.

Sosyal ve Kültürel Etkinlikler

 • Öğrencilerimize her yıl geniş bir yelpazede sanat, spor ve akademik alanlarda farklı sosyal etkinlik seçenekleri sunulmaktadır. Öğrencilerimiz arzu ettikleri sosyal etkinlikte eğlenerek öğrenmekte ve birçok beceriyi kulüpler aracılığı ile geliştirmektedirler. Bu sosyal etkinliklerden bazıları; binicilik, tenis, Lego robotik, yelken, dans sporu, modern dans, bale, tiyatro, tekvando, okçuluk, izcilik ve dağcılık, jimnastik, satranç, halk oyunları, yaratıcı yazarlık (Future Problem Solving), Destination Imagination,  akıl oyunları, bilim uygulamaları, Eko Okul, seramik, ebru, karakalem ve benzeridir.
 • Öğrencilerimizin kültürel ve sosyal gelişimlerine yönelik, akademik ders kazanımları ile uyumlu, öncelikle yaşadıkları şehri tanımalarına yönelik hazırlanan bir gezi programımız vardır. Gezi programları, yaş grubu özelliklerine uygun, bütüncül bir program anlayışı ile hazırlanır. Geziye gitmeden önce gidilecek yer hakkında bilgi sahibi olan öğrencilerimiz, gezi deneyimlerini özel görsel ve yazılı materyaller ile somutlaştırır.
 • Her yıl öğrenci ve velilerimizin birlikte katılımı ile gerçekleştirilen yurt içi ve yurt dışı kültür gezileri yapılır.
 • Okulumuzda her ay düzenlik olarak yazar günleri gerçekleştirilir. Öğrencilerimiz okudukları kitapların yazarları ile buluşarak atölye çalışmaları yaparlar.
 • Öğrencilerimizin kişisel ve sosyal gelişimlerine yönelik olarak düzenli konferans ve söyleşiler gerçekleştirilir. Bu konferans ve söyleşilerin bir kısmı velilerimize yönelik yapılır.

Zaman Akışı ve Akademik Takvim

 • Okulumuzda her gün 8 ders saati yapılır. Okulumuz 8.15'te sabah sporu ile başlar. 15.35'te ise son ders biter. 1. dersin sonunda  09.05'te sabah kahvaltısı yapan öğrencilerimiz 11.40'ta öğlen yemekleri yer ve son dersten bir ders önce 14.40'ta ikindi kahvaltısı yaparlar. Sabah kahvaltısı, öğlen yemeği ve ikindi kahvaltısı zorunludur.
 • Okulumuz 4 çeyrek dönemdir. Her çeyrek dönem bitiminde öğrencilerimize bir gelişim karnesi verilir. 1 ve 2. çeyrek dönemler ile 3 ve 4. çeyrek dönemler arasında birer hafta tatil yapılır. 2. çeyrek dönem sonunda ise iki haftalık yarı yıl tatili yapılır.
 • Okulumuz Milli Eğitim Bakanlığının her sene ilan ettiği tarihten bir hafta önce açılır, bir hafta sonra kapanır.
 • Okulumuzun akademik takvimi her sene ağustos ayında internet sitemizde ilan edilir.
 • Okulumuz kantininde para yerine akıllı kart sistemi kullanılır. Akıllı kart sistemi sayesinde belirli gıdalara alerjisi olan öğrencilerimizin bu gıdalara erişimi engellenmiş olur.

Ulaşım

 • Öğrencilerimiz okula, okul taşıtı ile gelip giderler.
 • Okul taşıtlarını trafikte izleme sistemi (uydu servis takip sistemi) ile hangi servisimizin hangi güzergahta olduğu her an görülebilir.

Öğretmenlerimiz

 • Okulumuzda her bir öğretmen Koray Varol ve akademik kurul tarafından özenle seçilerek göreve alınır ve görev aldığı süre boyunca sistematik geribildirimlerle profesyonel gelişimi desteklenir.
 • Öğretmenlerimizin alanlarındaki gelişimleri sürekli takip edilerek onlara hizmet içi eğitimler verilir ve alanlarıyla ilgili yurt içinde ve yurt dışında eğitimlere katılmaları sağlanır.
 • Öğretmenlerimizin alanlarına yönelik akademik çalışmaları (yüksek lisans, doktora vb.) kurum tarafından desteklenir.
 • Öğretmenlerimiz, bilgi ve iletişim teknolojilerini eğitimde etkin olarak kullanırlar.