Yabancı Dil Eğitimi - Koray Varol Akademi

EĞİTİM

Yabancı Dil Eğitimi

KORAY VAROL AKADEMİ OKULLARI YABANCI DİL EĞİTİMİ

Her gün gelişen iletişim teknolojileri ile birlikte sürekli öğrenen ve kendini geliştiren bir dünya vatandaşı olmanın temel gerekliliklerinden birinin de etkin yabancı dil kullanabilme becerisi olduğunu biliyor ve bunu çok önemsiyoruz. Koray Varol Akademide anaokulu ve ilkokulda birinci yabancı dil eğitimi İngilizce, ikinci yabancı dil eğitimi İspanyolca olarak verilir. Ortaokulda ise İngilizcenin yanında ikinci yabancı dil seçmeli olarak İspanyolca, Almanca ve Fransızca dillerinden biridir.

Koray Varol Akademi Yabacı Diller Bölümü olarak amacımız; sadece ana dilinde değil; farklı dillerde de sözlü ve yazılı iletişim kurabilen, farklı kültürleri tanımaya açık, öğrenmeyi yaşam boyu sürdüren bireyler yetiştirmektir.

İngilizce Eğitimi

Koray Varol Akademi Okullarında İngilizce öğretimi eğitimin ana unsurlarından biridir. Öğrencilerimizin destekleyici bir ortamda kendi becerilerini ve güçlerini tanımasını ve geliştirmesini sağlayan, Avrupa Konseyi Ortak Çerçeve Programı-CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) kazanımları doğrultusunda hazırlanan bir İngilizce programı uygulanır. Bu programla "Listening, Speaking, Reading ve Writing" (Dinleme, Konuşma, Okuma, Yazma) başlıklarıyla dört temel dil becerisini geliştirmek hedeflenir. Tüm etkinliklerimiz "Critical Thinking" (Eleştirel Düşünme becerisi), "Communication" (İletişim Becerisi), "Collaboration" (İş Birliği Becerisi) ve "Creativity" (Yaratıcı Düşünme Becerisi) gibi 21. yüzyıl becerilerini geliştirecek şekilde yapılandırılmıştır.

İngilizce derslerinde, iletişim dili olarak sadece İngilizce kullanılır. Böylece öğrencilerimize başka bir dilde iletişim kurabilme farkındalığı kazandırılır.

Anaokulu

Koray Varol Akademi anaokulu İngilizce programı, öğrencilerimizin İngilizce diline karşı sempati geliştirmeleri ve öğrenme motivasyonu oluşturmaları üzerine yapılandırılmıştır. Öğrencilerimizin her gün Türk ve yabancı öğretmenleri ile yaptıkları her etkinlikle İngilizceyi gündelik hayatın bir parçası haline getirmeleri ve dil donanımlarını doğal metotlarla kazanmaları sağlanır. Ders içinde ve dışında öğretmenlerimizin öğrencilerimizle kurduğu iletişimle öğrencilerimizin yaparak ve yaşayarak öğrenmeleri desteklenir ve bireysel yeteneklerini geliştirmeleri hedeflenir.

Bir günün yarısında öğrencilerimiz tüm etkinlikleri İngilizce yaparlar. İkinci ve dördüncü çeyrek dönem sonunda öğrencilerimize, hazırladıkları portfolyo (gelişim dosyası) sunumlarıyla öğrendiklerini pekiştirme ve kendilerini ifade etme becerilerini geliştirme fırsatı yaratılır.

İlkokul

Koray Varol Akademi İlkokulunda İngilizce programının amacı öğrencilerimizin dil öğrenme motivasyonlarını arttırmak ve ikinci bir dilde iletişim becerilerini geliştirmektir. Öğrencilerimizin öz güvenlerini geliştirmek, potansiyel becerilerini keşfetmelerini sağlamak amacıyla ders içi ve dışı tüm etkinliklerde çeşitli sosyal ortamlar yaratılarak İngilizceyi günlük yaşantı içerisinde kullanmaları teşvik edilir.

İkinci ve dördüncü çeyrek dönem sonunda öğrencilerimize, hazırladıkları portfolyo (gelişim dosyası) sunumlarıyla öğrendiklerini pekiştirme ve kendilerini ifade etme becerilerini geliştirme fırsatı yaratılır.

Öğrencilerimiz dil gelişim süreçlerinin uluslararası platformda yeterlilik düzeylerinin belirlenmesi açısından yıl sonlarında uluslararası sertifika sınavlarına yönlendirilir.

Ortaokul

Koray Varol Akademi Ortaokulunda İngilizce programının amacı öğrencilerimizin edindikleri dil becerilerini gerçek yaşamda kullanarak dünya vatandaşı olmalarıdır. Bu nedenle öğrencilerimizin okul içi ve okul dışı tüm çalışmalarda İngilizceyi etkin olarak kullanmaları teşvik edilir.

Beşinci sınıf aynı zamanda İngilizce hazırlık yılıdır. Öğrencilerimiz beşinci sınıfta aldıkları yoğun İngilizce eğitimi sonrasında koruma ve geliştirmeye yönelik devam eden ortaokul programıyla, CEFR'a göre en az B2 seviyesinde bir İngilizceyle ortaokuldan mezun olurlar. 

Öğrencilerimiz dil gelişim süreçlerinin uluslararası platformda yeterlilik düzeylerinin belirlenmesi açısından yıl sonlarında uluslararası sertifika sınavlarına yönlendirilir.

İkinci Yabancı Dil Eğitimi

Anaokulu

Koray Varol Akademi Anaokulunda ikinci yabancı dil olarak İspanyolca dersi verilir. İspanyolca derslerinde amaç öğrencilerin dil gelişimlerini destekleyerek iletişim kurma becerilerini geliştirmektir.

İlkokul

Koray Varol Akademi İlkokulunda, İngilizcenin yanı sıra ikinci yabancı dil olarak İspanyolca dersi verilir. İspanyolca derslerinde amaç; yeni bir dili iletişim amaçlı kullanabilmenin yanı sıra, öğrencilerin vizyonunu geliştirmek, yaratıcılığını artırmak, dünyaya olan bakış açılarını değiştirmek, açık görüşlü ve anlayışlı bir bireye dönüşecek becerilere sahip olmalarını sağlamaktır. Öğrendikleri her bir dille öğrencilerin kültür havuzları da geliştirilir.

Ortaokul

Koray Varol Akademide Ortaokulunda ikinci yabancı dil olarak Almanca, Fransızca, İspanyolca dillerinden biri seçmeli ders olarak öğrencilerimize verilir.

Hayat boyu kullanabilecekleri ikinci yabancı dilin yazılı ve sözlü iletişim becerilerinin temelleri atılır. İkinci yabancı dil derslerinde amaç sadece dil öğretimi yapmak değil; öğrencilerin öğrendikleri dilin ait olduğu kültürü yaşam tarzından giyim tarzına kadar tanımalarını sağlamak amaçlanır.

Ortaokul öğrencilerimiz, aldıkları ikinci yabancı dil eğitimleri sonunda ulaştıkları dil seviyesinin somut göstergesi olan sertifikalarıyla mezun olmaları için uluslararası geçerliliği olan dil yeterlilik sınavlarına yönlendirilir.